Dr. MAX GERSON

V dubnu 1924 plicní specialista Ferdinand Sauebruch se rozhodl zkusit Gersnovu dietu, jím objevenou v r. 1918 jako léčba migrén, na své soukromé klinice na svých 450 pacientech, nemocných kožní tuberkulózou. Tehdy neléčitelnou, smrtelnou chorobu. Na začátku pokusu mu v soukromí řekl, že pokud se vylepší alespoň stav jednoho pacienta, uvěří každému slovu z gersonova léčebného postupu.  446 jich úplně vyléčil...citace ze životopisu Maxe Gersona. Německého lékaře židovského původů, který před Hitlerem utekl do USA.

Nemůžete pacienta vyléčit jen z rakoviny a cukrovku, ledviny nevyléčíte. Buď je vyléčen a pak žádná nemoc není. Max Gerson tvrdil, že tělo má vlastní léčivý mechanizmus, šel ještě dále, říkal, že lékař má povinnost aktivovat a reaktivovat tělu vlastní léčivý mechanizmus, pak je pacient vyléčený a nezáleží, jak tu nemoc nazvete. 

Dr. Gerson měl 50% úspěšnost při léčbě nevyléčitelně nemocných. To je extrémně vysoké číslo. Jeho metoda léčby melanomů je přímo zázračná. Už tohle je důvod, proč by o ní měli vědět všichni pacienti. Výsledky, statistické výsledky, by měli pacienti znát. Lékaři by se o nich měli dozvědět. Neví to, neznají alternativní (z latinského alter-jiný, druhý, znamenající jinou možnost nebo druhou volbu- proto nepřípustné, je jen jedna volba) možnost léčby. Neučí se to. Podle vnučky dr. Gersona má tělo dostatek obraných mechanizmu se samo vyléčit, ba dokonce nedostat žádnou nemoc. Za předpokladu správného vnitřního prostředí organizmu. Vrátí organizmus do správného stavu a ono samo se léčí a vyléčí. Už od r. 57 hledají zázračný lék, přitom už v r. 1947 dr. Gerson tuto metodu obhájil před senátní komisí senátu USA, kam byl předvolán na žádost lékařské asociace USA, aby mu byla zakázána činnost. Zde nejen že obhájil svou metodu, co víc, bylo zjištěno, že je to skutečně první oficiálně fungující léčba rakoviny. Že lék na rakovinu byl objeven. To samozřejmě nevadilo po letech asociaci amerických lékařů  prosadit federální zákon, který povoluje na území USA pouze 3 slovy tři možnosti léčby rakoviny. Chemoterapii, chirurgický zákrok nebo radioterapii. Ostatní jsou trestné (proto nemocnice dr. Gersona je blízko hranic USA v Mexiku, přesto že kanceláře má i v USA). G.E.Griffin prohlásil: ,, Chceš někomu vyvolat rakovinu, dej mu chemoterapii „ (autor knihy Svět bez rakoviny -- Příběh vitaminu B17) .

A jak léčí. Pomocí vysoce výkonných lisů lisuje zeleninové a ovocné štávy a pomocí vegetariánské stravy…Nic víc. A to je celý zázrak.