O DĚTECH

19 přikázání Marie Montessori pro rodiče

·  Děti učí to, co je obklopuje.

·  Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.

·  Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.

·  Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.

·  Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.

·  Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.

·  Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.

·  Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.

·  Pokud je dítěti často dáváno zapravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.

·  Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.

·  Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.

·  Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.

·  Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.

·  Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.

·  Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.

·  Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned, nebo o něco později napravit.

·  Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.

·  Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.

·  Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých