KLOVACÍ ŘÁD

KLOVACÍ ŘÁD

Vědci (ti se maj) zkoumali slepice v novém prostředí. Umístili hejno slepic do oploceného prostoru a pozorovali jejich chování. Po chvíli viděli, že nejodvážnější slepice, která se nejlépe vypořádala se stresem, začala klovat ostatní slepice. Dělala si prostor. Ta první, klovnutá slepice, začala klovat ty ostatní slepice, ale tu, která ji klovla, tu se neodvážila. Ta v pořadí třetí,  klovnutá, klove všechny ostatní, ale ty dvě nad sebou  ne. Tak to jde dál, až zůstane poslední slepice. Má smůlu. Všichni ji mohou klovat a ona nemůže nikoho.

Platí to bezezbytku i u lidí. V metru, 1 vůl si začne dělat místo. Druhý se přidá a pak zůstane ten poslední. Všichni mu stojí na noze, má jejich lokty v podpaždí a on jen trpí.

Nebo znáš klovací řád. Nejsi bezohledný. Nedovolíš nikomu aby tě kloval, ale sám nekloveš. Je to nakažlivé a časem toho 1 v…vytěsníte ze společnosti na okraj, kde bude sám. Tam ať si klove jak chce