PRAVIDLO STA OPIC

PRAVIDLO STO OPIC

V Japonsku přemístili ohrožená stáda opic na ostrovy. Měli zde klid a jistotu přežití. Bohužel ale málo potravy. Proto k ostrovům přijížděli na lodích a na pláž jim házeli pravidelně potravu. Časem si všimli, že na 1 ostrově se několik samic naučilo ovoce od písku umývat v moři. Začali to pozorovat a po určitém čase se k samicím přidávala i nějaká mláďata, samci ale ne. Jsou od přírody leniví přemýšlet. Trvalo to nějakou dobu. Když se to naučilo 99 opic, najednou to uměla i většina samců. Co bylo ale nejzajímavější, na ostatních 2 ostrovech to opice neuměli. Ani jedna se to nenaučila, ale pak naráz to uměli i oni. Tak funguje společenské vědomí, nebo chcete-li podvědomí.

Stejný pokus provedli vědci na lidech. V Austrálii dali určité skupině lidí zodpovědět otázky. Většina jich zodpověděla jen 1/3. Na 2/3 neznali odpověď. Stejné otázky položili i skupině lidí v Anglii se stejným výsledkem. Poté v Anglii, v nejsledovanější době pustili pořad, kde zazněli správné odpovědi. Následně v Austrálii pokus zopakovali. Správných odpovědí bylo najednou 2/3.

Tak takhle funguje společenské vědomí druhu, druhů a všeho živého.

Je známo, že v Americe před příchodem bílých lidí žilo na 60 miliónů bizonů. A bylo to jen obrovské JEDNO stádo. Když udělali železnici, rozdělili toto stádo a tím začala jejich devastace.

Sloni v Africe používají k dorozumívání tóny pro nás neslyšitelné. Ale oni jsou schopni se domlouvat na desítky kilometrů. I zde se vědci domnívají, že se jedná o jedno obrovské stádo. Bohužel, když stav stáda poklesne pod určitou úroveň, stádo vymírá.

A proč to píšu. Když to víme, stačí roznést zprávu mezi 99 jedinců a ví to všichni. A mě bylo vždy divné, že se drby tak rychle šíří. A nebo zneužívají médiema?