SPOKOJENOST

JAK ZÍSKAT SPOKOJENOST.

Lehněte si na záda na rovnou pevnou podložku. Ohněte nohy v kolenou a zvedněte je tak, aby se celé šlapky nohou dotýkaly země. Mezi koleny by neměla být velká mezera. Musí to být pohodlná poloha. Ruce natažené volně podél těla. Pak se soustřeďte na dech. Svou pozornost soustřeďte na střed hrudníku, tam kde máte srdce. Tam se nachází vaše duše. Při nádechu vnímejte v hrudi klid a harmonii. Při výdechu vnímejte spokojenost. Při nádechu, klid a harmonii, při výdechu spokojenost. Při nádechu… Dělejte to aspoň 5 minut denně.

Jak mohu cítit klid a harmonii?

 Musíte se soustředit na duši. Nemusíš na ni věřit, ber to jako pomůcku, pomůže- li ti to. Prostě tam něco je co nazveš duše. A soustřeď se na ni. Vnímej její klid a harmonii. Nic ji nevadí, přece nezáleží na napětí ve svalech. Ať je sval napnutý, duši to přece nevadí. Je to klid a harmonie duše. Uvnitř hrudi cítíš klid a harmonii.

Věř mi. Tělo následuje mysl a mysl následuje tělo. Představ si, že se usmíváš. Ne,, usmívej se. Začni se smát. Udělej na obličeji grimasu smíchu. Koutky úst hezky nahoru. A ted se pokus s tímto úsměvem nadávat. Chápeš, jen pohyb svalu ovlivnil mysl a náladu. Nebo druhý pokus. Neusmívej se a teď začni myslet na něco moc hezkého, milého, veselého. Po chvíli si uvědomíš, že sval následuje mysl a ty se usmíváš.

Klid a harmonie duše ovlivní tvé celé tělo. Uvolní se a začne se usmívat (symbolicky).

Spokojenost. Uvědomit si, že duše tu je vždy s tebou, bez ohledu zda ji vnímáš nebo ne. Je v klidu a harmonii. Je vždy spokojená, ať uděláš co chceš. Ať se ti stane cokoliv. Jí se to nedotkne, pokud ty nechceš. Pokud si z toho neuděláš emoční blok. Bez ohledu na to, co si myslíš, ona je spokojená. Je tu pro tebe a vždy tě miluje. Takový jaký jsi.

Kdyby ti to nešlo:

-nejdříve přijmi, že vše co se ti děje právě teď, jsi si přál před narozením. Je to tvoje přání, proto za něj poděkuj. Splnilo se ti. Nemusíš vše chápat, kontrolovat logikou. I to špatné tě něčemu učí. Jen ty nechápeš proč. Ale duše je spokojená, splnilo se ti přání.

-pak přijmi spokojenost, spokojenost za vše, co jsi udělal. Zapomeň na svět, přijmi svá rozhodnutí. V tu chvíli, kdy jsi rozhodnutí učinil, jsi udělal to nejlepší, co jsi mohl. V tu chvíli jsi si to myslel. Když poznáš, že to byl omyl. Je to dobře.  Bez tohoto omylu, by jsi nepochopil, co je a co není správné. Jen když chybu VĚDOMNĚ opakuješ, to není to nejlepší. Ale učí tě to a časem pochopíš.

- naposledy přijmi, že tvá spokojenost není odvislá od ničeho. Od stavu mysli ? Od stavu světa? Od množství peněz, majetku? Tu spokojenost máš v sobě. UŽ NIKDO TI JI NEMŮŽE VZÍT.

Když budeš denně aspoň 5 minut několik měsíců nebo 1 roku provádět toto cvičení, poznáš spokojenost. Není důležitá spokojenost, ale cesta k ní tě očistí. Když ji dosáhneš, už budeš jiný člověk. Vše co bylo, jsi přijal a pochopil.

PS: Není to konec cesty, jen první krůček. Ale každá cesta, i tisíce kilometrů dlouhá,  začíná vždy prvním krokem.