VITAMÍN D

 
 
 

Úloha vitaminu D pro náš organismus je komplexnější. Pozitivně ovlivňuje celkovou imunitu, chrání srdce, snižuje riziko nádorových onemocnění a další.

-, jediným „vedlejším účinkem“ vitamínu D je, že je prevencí proti 77 % veškerých rakovin.

Vitamín D (jinak také antirachitický vitamín) je souhrnný název pro steroidní hormonální prekurzory, souhrnně označované též jako kalciferoly. Jsou výchozí látkou pro syntézu kalcitriolu, hormonu, který významně ovlivňuje metabolismus vápníku a fosforu.

Chemicky se rozlišuje vitamín D2  (ergokalciferol) a D3  (cholekalciferol).

Za normálních okolností se vitamín D tvoří v kůži působením slunečního záření z provitamínu 7-dehydrocholesterolu, derivátu cholesterolu. Ultrafialové záření štěpí B jádro sloučeniny za vzniku cholekalciferolu, tedy vitamínu D3. Tuto schopnost výroby vitamínu v kůži si osvojili suchozemští obratlovci přibližně před 300 milióny let, kdy se přesunuli z oceánu, který byl bohatý na vápník.

Syntéza působením slunečního záření by měla stačit na pokrytí až 80 % denní potřeby, v závislosti na zeměpisné šířce a ročním období. V potravinách se cholekalciferol nachází v rybím tuku, játrech, vaječném žloutku a mléce.

U rostlin je prekurzorem ergosterol, morfin a rostlinný vitamín D je pak ergokalciferol, neboli vitamín D2.

Existuje několik propracovaných lékařských studií, zabývajících se účinky vitamínu D ve vztahu k chřipce (influenz) resp. dalším infekčním onemocněním dýchacích cest. Bylo zjištěno, že tento vitamín podporuje genovou expresi různých endogenních (vnitřních) antimikrobiálních peptidů (AMP), které vykazují širokou škálu působení proti bakteriím, plísním a konečně také virům. Níže uvedená zjištění ukazují, že náchylnost k onemocnění chřipkou se snižuje, pokud je organismus pravidelně vystavován (v bezpečném režimu) slunečnímu záření nebo pokud je v potravinách či olejových kapslích podáván právě vitamín D. Vzhledem k tomu, že hladina vitamínu D se v populaci v různých sezónních obdobích mění, existuje hypotéza, která dává do souvislosti vztah mezi nižší hladinou vitamínu D v populaci a epidemickým výskytem chřipky.

Projevy nedostatku

Nedostatek vitamínu D se projeví změknutím kostí v důsledku ztrát a nedostatečné resorbce vápníku a fosfátu. U dětí se toto projeví jako křivice, u dospělých pak jako osteomalacie a osteoporóze. Také se projevuje zvýšenou kazivostí zubů.

Přímý vliv na nedostatek vitamínu D má hlavně jídelníček, pobyt na slunci a pohyb. Nedostatek vitaminu D se projevuje hlavně řídnutím kostí jak u dětí, tak v dospělosti, kde může vést až k osteoporóze.

Předávkování

Ve vysokých dávkách vitamín D naopak metabolismus vápníku a fosforu narušuje, vede k hyperkalcémii a může skončit i smrtí. Samotné sluneční záření kvůli regulačním mechanismům syntézy nikdy nevede k hypervitaminose.

MÁM DOSTATEK VITAMINU D?

Nejlepší způsob je otestovat vaši krev. Nicméně, pokud máte jakékoliv z následujících onemocnění, potřebujete vyrovnat hladinu vitamínu D.

CHŘIPKA - nedostatek vitamínu D vede k respiračním onemocněním.

SVALOVÁ SLABOST -  je slabost svalů způsobena nedostatkem vitamínu D, protože jejich receptory musí být trvale udržovány vitamínem D

LUPÉNKA - i syntetický vitamín D prokázal vliv na zlepšení lupénky

CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN - lidé s pokročilými chronickými nemocemi ledvin nejsou schopni si vytvořit aktivní formu vitamínu D

DIABETES - Podle jedné studie na 10.366 dětech, dostalo 2000 z nich první den po narození 2000 jednotek vitamínu D3. Pak byly sledované po dobu 31 let a skupina, která obdržela první den svého života vitamín D3 měla snížené riziko onemocnění diabetem typu I o 80%

ASTMA - výzkum vedený v Japonsku prokázal velké snížení astmatických záchvatů při denní konzumaci 1200 jednotek vitamínu D

PERIODONTÁLNÍ ONEMOCĚNÍ - je to chronické onemocnění dásní které způsobuje otekliny a krvácení. Vitamín D významně snižuje počet bakterií v ústech

KARDIOVASKULÁRNÍ NEMOCI - městnavé srdeční selhání je přidružené s nedostatkem vitamínu D. Při jedné studii bylo zjištěno, že ženy s nízkou hladinou vitamínu D  měly o 67% zvýšené riziko vysokého tlaku

SCHYZOFRENIE A DEPRESE - tyto poruchy jsou spojené s nedostatkem vitamínu D. Studie zjistila, že těhotné ženy s nedostatečnou úrovní vitamínu D měli děti, jež bylo nezbytné léčit pro dostatečný mozkový vývoj a poskytnout jim duševní podporu v pozdějších letech

RAKOVINA - Existuje vědecká studie, která výslovně spojuje nedostatek vitamínu D s rakovinou prsu. Vyšší dávky vit. D ze slunečního svitu snižují o 75% rakovinný růst a o 50% zmenší nádory

Zdroj

Hlavním zdrojem vitaminu D je sluneční záření. Pouze několik živočišných potravin obsahuje významné množství vitaminu D (tučné ryby, rybí olej, játra, žloutek, fortifikované oleje a rostlinné tuky), proto je příjem z potravy většinou nízký. Vytvořené množství závisí na množství UVB a 7-dehydrocholesterolu, který je k dispozici. Množství UVB závisí na zeměpisné šířce, ročním období, pigmentaci kůže, použití krémů s ochranným faktorem, ploše kůže vystavené slunci. Syntéza vitamin D klesá se zvyšujícím se věkem, protože klesá množství 7-dehydrocholesterolu, mění se morfologie kůže a bývá i nižší expozice slunečnímu záření.

Denní doporučená dávka: Podle DACH 2000[2] je od 1 do 65 let 5 µg, nad 65 let 10 µg. Nová revize amerických doporučených dávek (IOM 2011) předpokládá minimální expozici slunečnímu záření (doporučená prevence kožních malignit ochranou proti slunečnímu záření) doporučuje od 1 do 70 let 15 µg, nad 70 let 20 µg[1].

Konverze jednotek vitaminu D3 ve zdrojích: 1 µg = 40 IU.

Deficit

Při nedostatku vitaminu D je porušeno ukládání vápníku do novotvořené kosti a kosti se deformují. Klinickými projevy deficitu vitaminu D jsou rachitis u dětí (deformity dlouhých kostí dolních končetin, kraniotabes, caput quadratum, Harrisonova rýha) a osteomalácie u dospělých (hlavně deformity dlouhých kostí dolních končetin a pánevních kostí). Nedostatek vitaminu D v pozdějším věku také přispívá ke vzniku osteoporózy. Na rozdíl od osteomalacie se u osteoporózy redukuje normálně mineralizovaná kostní hmota, kosti jsou křehké a snadno se lámou, ale nedeformují se. Lze odlišit na rtg.

Klinické projevy deficitu vitaminu D se vyskytují na všech kontinentech, rizikovou skupinou jsou zejména děti do 30 měsíců, nejvíce kojenci – v mateřském mléce je málo vitaminu D, nejsou příliš vystavováni slunečnímu svitu a jejich růst je velmi intenzivní (velká potřeba).

Nedávné výzkumy objevili, že bez vitamínu D je imunitní systém T buněk neaktivní. Proto když se v zimě setkáte s chřipkou a nemáte nedostatkem sluníčka dostatek vit. D, jste prakticky bezbraní proti ní.

V březnu 2010 v časopise Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism publikovali studii, která zjistila, že 59 % populace má nedostatek vitamínu D. Navíc asi 25 % z toho má extrémně nízkou úroveň vitamínu D. dr. Richard Kremer z Centra zdraví univerzity v McGill řekl: „Abnormální úrovně vitamínu D jsou spjaty s celým spektrem nemocí včetně rakoviny, osteoporózy a cukrovky, a rovněž s kardiovaskulárními a autoimunitními chorobami.“

Když na prevenci proti chorobám použijete vitamín D, je to nesrovnatelné s  vakcinací. Vakcíny mají nežádoucí vedlejší účinky jako např. těžké neurologické poruchy u některých příjemců, jediným „vedlejším účinkem“ vitamínu D je, že je prevencí proti 77 % veškerých rakovin. (www.naturalnews.com/021892.html)

Zřejmě proto tak mnoho podniků a organizací, které závisí na rakovině (a dalších nemocech) svou autoritou a mocí aktivně bojují proti informacím o vitamínu D. Například Státní institut pro rakovinu, který je jednou z nejbohatších neziskových společností, aktivně provozuje celostránkové reklamy, které se snaží odstrašit lidi od slunce, aby zůstali ve stavu nedostatku vitamínu D.Tento stav nedostatku shodou okolností slouží i mocenským zájmům i tím, že zajišťuje, aby lidé pátrali po záhadách rakoviny, i když je k dispozici léčba zdarma (slunce).Podobně nechtějí, aby se lidé dověděli o vitamínu D, protože informovaní spotřebitelé by nevyhnutelně brali více potravinových doplňků s vitamínem D a tím by předcházeli veškerým nemocem, s nimiž farmaceutický průmysl počítá pro své monopolní zisky. Každý pacient, který bere vitamín D, znamená o jednoho pacienta méně, který by platil za léky proti rakovině, cukrovce a srdečním chorobám.Ve skutečnosti nedostatek vitamínu D může být základní příčinou, proč je tolik degenerativních nemocí, a náprava tohoto nedostatku v celé populaci by mohla zničit zisky „průmyslu péče o nemocné“, který dnes vládne západní medicíně.

Jinými slovy, když se lidé dovědí o vitamínu D, rakovinový průmysl zaznamená kritické ztráty zisku (vitamín D zabrání 4 případům rakoviny z 5.).

Vitamín D je extrémně bezpečný. Lidé, kteří berou doplňky s vitamínem D, nepociťují naprosto žádné vedlejší účinky, i při zdánlivě vysokých dávkách 4 000 - 8 000 IU denně (více než desetinásobek doporučené denní dávky v USA.)


Pozitivní účinky vitamínu D

Vitamín D má spoustu pozitivních účinků na zdraví:

 ochranný vliv na kardiovaskulární systém

 ovlivňuje hladiny cukru v krvi

dokáže bojovat s nádorovým bujením, a to hlavně v oblasti střev. Snižuje riziko zhoubných nádorů prsu a jeho vysoké hladiny v těle zlepšují takto nemocným prognózu.

Chrání před autoimunitními onemocněními, hlavně před Crohnovou chorobou a roztroušenou sklerózou

ovlivňuje funkci imunitního systému a chrání nás před infekčními respiračními chorobami

Tučné mořské ryby

Tučné mořské ryby, jako jsou losos, sleď obecný, tuňák, mečoun, sardinky, halibut a makrela, mohou být velmi dobrým zdrojem vitamínu D. Slušná porce lososa (150 – 200 g) by měla pokrýt doporučenou denní dávku vitamínu D.